Tài Liệu

6 Giai Đoạn Cơ Bản Trong Quy Trình Kiểm Thử Phần Mềm

Kiểm Thử Phần Mềm Chuyên Nghiệp – Những Điều Bạn Nên Biết

Centrify đạt được 80% tỷ lệ tự động hóa bằng cách tận dụng nền tảng Kiểm thử

Tại LogiGear, các mối quan hệ là trên hết.

Sứ mệnh tiếp thêm sinh lực cho Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC – Software Development Life Cycle) chỉ có thể thành công với những đối tác dành thời gian để hiểu nhu cầu kinh doanh của bạn và những thách thức độc đáo của nó. Tại LogiGear, bạn sẽ có được trải nghiệm từ các chuyên gia đẳng cấp thế giới, những người coi bạn như những đối tác bình đẳng cùng làm việc hướng tới một mục tiêu chung.

Liên hệ với LogiGear >