Bản địa hóa tiếng Nhật, Kiểm thử phần mềm và Tự động hóa

Kiểm thử toàn diện bản địa hóa tiếng Nhật

Giải pháp đảm bảo chất lượng địa phương hóa tiếng Nhật của chúng tôi bao gồm kiểm thử cho các lĩnh vực sau:

  • Kiểm thử đồng thời nhiều ngôn ngữ cho cả ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật:
  • Kiểm thử song song cho giao diện người dùng
  • Kiểm thử trên máy tính để bàn, thiết bị di động và IoT
  • Kiểm thử khả năng đáp ứng
  • Kiểm thử đảm bảo chất lượng bản địa hóa và quốc tế hóa của Nhật Bản
  • Website, Kỹ thuật, Tự động hóa và kiểm thử
  • Kiểm thử tự động đa ngôn ngữ:
  • Tự động hóa một lần, chạy với 2 ngôn ngữ trở lên
  • Kiểm thử Trò chơi

Đạt tiêu chuẩn độc đáo nhất, LogiGear có cả hai văn phòng đặt tại Thung lũng Silicon và Tokyo, với những người bản ngữ nói cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Giải pháp của LogiGear bao gồm một cách tiếp cận toàn diện để kiểm thử bao gồm cả Kiểm thử thủ công và Tự động hóa kiểm thử để đảm bảo thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn, và sự tin tưởng vào phần mềm mà bạn cung cấp cho ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Anh, cũng như tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, và tiếng Hàn. Tùy thuộc vào nhu cầu kiểm thử của bạn, chúng tôi có thể đưa ra giải pháp được cân chỉnh.

 Dịch vụ kiểm thử API của LogiGear Việt Nam bao gồm:

Chiến lược kiểm thử thủ công

Các chuyên gia tư vấn của LogiGear sẽ làm việc với bạn để xác định trường hợp kiểm thử nào sẽ phù hợp cho Kiểm thử bản địa hóa tiếng Nhật.

Giải pháp Kiểm thử Thủ công được đề xuất

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thể đề xuất và giúp doanh nghiệp triển khai các phương pháp hay nhất để tăng năng suất, giảm các vấn đề sau sản xuất, tạo ra các sản phẩm có thể tái sử dụng và cải thiện kiểm thử bản địa hóa tổng thể.

Thực hiện Kiểm thử

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các trường hợp kiểm thử hiện có hoặc nếu cần, Kỹ sư kiểm thử của chúng tôi sẽ tạo và thiết kế các trường hợp và bộ kiểm tra thủ công có thể được sử dụng để kiểm tra trên nhiều nền tảng khác nhau.

Hỗ trợ và Bảo trì

Chúng tôi có thể làm việc với nhóm nội bộ của bạn để duy trì các bộ kiểm thử thủ công trên cơ sở khi cần thiết hoặc cung cấp các phương pháp hay nhất thực hiện ngay tại doanh nghiệp.

Dịch vụ đảm bảo chất lượng bản địa hóa của LogiGear

LogiGear làm việc với 1000 công ty nằm trong danh sách Fortune muốn mở rộng ra thị trường toàn cầu bằng cách hợp lý hóa hoạt động kiểm thử của họ. Bất kể ứng dụng của bạn có kỹ thuật như thế nào, chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để hiểu nhu cầu kiểm thử của bạn và phát triển mô hình tương tác bản địa hóa và chiến lược kiểm thử phù hợp.

Hãy liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và xem cách LogiGear có thể giúp doanh nghiệp đạt được thành công trong quá trình kiểm thử của mình.