Kiểm Thử Dành Cho Website và Thiết Bị Di Động

Giải pháp Kiểm thử dành cho Di động. Sự Cân Bằng Dẫn Đến Thành Công

Các ứng dụng di động và trang web sẽ sử dụng hệ thống kiến ​​trúc nhiều tầng. Vì vậy, việc kiểm thử để đạt hiệu quả và mang tính toàn diện cho các ứng dụng trên thiết bị di động sẽ yêu cầu một phương pháp kiểm tra đa dạng hơn. LogiGear Việt Nam nhận thấy rằng các chương trình di động có chất lượng tốt nhất sẽ sử dụng sự kết hợp cân bằng giữa Kiểm thử tự động cho cả giao diện người dùng và API, kiểm thử hiệu suất và kiểm thử thăm dò thủ công.

LogiGear Việt Nam cũng quan tâm đến những thách thức trong phân mảnh thiết bị di động. Việc liên tục phải cập nhật và quản lý các thiết bị mới có thể gây mệt mỏi và tốn kém. Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn vượt qua thử thách kiểm thử tính khả dụng của thiết bị bằng cách:

  • Làm việc với bạn để xác định sự kết hợp phù hợp của các thiết bị kiểm thử. Cho dù bạn muốn thiết bị thực, thiết bị ảo hay kết hợp cả hai.
  • Quyền truy cập vào hệ thống thiết bị di động nội bộ của chúng tôi. LogiGear Việt Nam quan tâm đến việc trang bị các thiết bị mới nhất và phổ biến nhất lên hàng đầu.
  • Tận dụng các đối tác đám mây di động của chúng tôi cho những thiết bị mà bạn cần kiểm tra cho các mục đích kế thừa.

Kiểm Thử Tự Động Dành Cho Thiết Bị Di Động và Kiểm Thử API

Lựa chọn công cụ Kiểm thử tự động phù hợp và xác định chiến lược thực hiện Kiểm Thử Tự Động Dành Cho Thiết Bị Di Động để đáp ứng các mục tiêu chất lượng và kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn.

Kiểm Thử Liên Tục cho quá trình Kiểm thử liên tục/ DevOps

Thiết kế khuôn khổ và phát triển các test cases cho kiểm thử tự động dành cho thiết bị di động và kiểm thử API

Tìm hiểu cách LogiGear Việt Nam giúp bạn trong quy trình kiểm thử.

Dịch vụ Kiểm Thử Dành Cho Thiết Bị Di Động so với Kiểm Thử Cộng Đồng

Một số các chuyên gia trong ngành Kiểm thử sẽ đề nghị sử dụng Kiểm Thử Cộng Đồng cho quy trình Kiểm thử Beta và Kiểm thử Nội địa hóa. Tại LogiGear Việt Nam, chúng tôi khuyến nghị cho các khách hàng sử dụng đồng thời cả hai phương pháp. Chúng tôi hướng tới việc trở thành đối tác chiến lược trong Kiểm thử phần mềm dành cho di động thay vì Kiểm thử Cộng Đồng, bởi vì Kiểm thử Cộng đồng không thể đáp ứng các điều kiện sau:

Bảo mật và bí mật

Chúng tôi hứa sẽ bảo vệ những tài sản trí tuệ của doanh nghiệp bạn. Tìm hiểu các chi tiết cụ thể về chính sách bảo mật của LogiGear Việt Nam.

Chất lượng kỹ thuật cao để Kiểm thử tự động thành công

Chúng tôi có các kỹ thuật chuyên môn cần thiết để giúp doanh nghiệp của bạn trong chiến lược kiểm thử.

Giữ nguyên đội của bạn

Đội LogiGear Việt Nam sẽ ở lại với doanh nghiệp của bạn, cho phép sự hiểu biết của họ để củng cố thêm sự phát triển của doanh nghiệp.

Dễ dàng giao tiếp

 LogiGear Việt Nam sẽ có thể trả lời các câu hỏi của bạn trên phạm vi toàn cầu.

Bắt kịp thời hạn với kinh phí phù hợp. Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để nâng cấp Vòng đời phát triển phần mềm ngay bây giờ?