Tài Liệu

Hơn 3000 lỗi cố định cho công ty điện tử tiêu dùng chủ yếu theo dõi rộng rãi các dòng Router

Nhu Cầu & Thử Thách của Doanh Nghiệp

Trong hơn 35 năm, khách hàng đã tạo ra các sản phẩm giúp mọi người nhận ra sức mạnh của công nghệ để làm cho cuộc sống của mọi người tốt hơn, dễ dàng hơn và viên mãn hơn. Ngày nay, khách hàng có 3 thương hiệu dưới sự bảo trợ của nó.

Một công ty được biết đến trong toàn ngành là nhà cung cấp bộ định tuyến và các sản phẩm kết nối, giúp khách hàng biến kết nối không dây trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Để duy trì và nâng cao sự hài lòng của khách hàng, trong khi vẫn giữ được vị thế trên thị trường, khách hàng đã tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử có thể thực hiện kiểm thử cho các mẫu bộ định tuyến mới và chương trình cơ sở cập nhật của họ.

Điều này bao gồm kiểm thử với nhiều trình duyệt, nhiều hệ điều hành di động và ứng dụng PC trên nhiều ngôn ngữ. Thách thức chính là giải pháp phải hiệu quả về chi phí và được thực thi kịp thời để đáp ứng thời hạn đưa ra thị trường của khách hàng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc khả năng tương thích. Thêm vào thách thức, có nhiều mẫu bộ định tuyến mới và các bản sửa đổi chương trình cơ sở được phát hành hàng năm, bao gồm các đường dẫn nâng cấp rất khác nhau cần được kiểm thử. Sự kết hợp của các cấu hình này, kết hợp với nhiều ngôn ngữ khác nhau cần được kiểm thử, là một thách thức khó khăn.

Thông Tin Khách Hàng

Lĩnh Vực: 

 • Thiết bị điện tử, thiết bị ngoại vi

Thành Lập: 

 • 1983

Quy Mô: 

 • 2,855 nhân viên

Địa Điểm: 

 • California, USA 

Giải Pháp Từ LogiGear

 • kiểm thử chức năng và kiểm thử di động
 • kiểm thử trên các ứng dụng web trên nhiều môi trường.

Giải Pháp

Sau khi thảo luận giữa nhóm LogiGear và nhóm khách hàng, khách hàng đã cung cấp các yêu cầu cho nhu cầu kiểm thử của họ và tài liệu cho các tính năng mới của sản phẩm của họ qua email. Dựa trên các yêu cầu này, nhóm LogiGear đã thiết kế các trường hợp kiểm thử và thực thi các trường hợp kiểm thử này theo cách thủ công.

Nhóm LogiGear đã triển khai hệ thống kỹ thuật bao gồm:

 • Quản lý lỗi bằng Jira
 • Sử dụng Trình quản lý kiểm thử để quản lý trường hợp kiểm thử
 • Google Drive đã được sử dụng để làm tài liệu và lưu trữ các tệp đó

Theo lịch trình kiểm thử đã định, nhóm LogiGear đã thực hiện kiểm thử chức năng trên cả trình duyệt dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động. Chiến lược kiểm thử được hình thành dựa trên 2 mục tiêu chính: chất lượng của ứng dụng trang web là ưu tiên cao nhất cho khách hàng, cũng như kiểm thử trên các thiết bị di động mới nhất cho cả iOS và Android.

Để tối đa hóa phạm vi kiểm thử, quá trình kiểm thử đã được tiến hành trên các thiết bị vật lý trên nhiều môi trường. Ví dụ, nhóm LogiGear đã phải hỗ trợ các phiên bản iOS từ 9.32 đến 12.1 mới nhất và phiên bản Android từ 5.0 đến 8.1.0. Đối với máy tính để bàn, nhóm LogiGear phải hỗ trợ MAC OS 10.6 cho đến phiên bản mới nhất Mojave 10.14 và Windows từ XP lên Windows 10.

Hỗ trợ bản địa hóa cũng rất quan trọng, vì những sản phẩm này phải được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều quốc gia và ngôn ngữ. Có 25 ngôn ngữ được xác định là ‘ngôn ngữ hàng đầu’ cho các thị trường mà khách hàng phân phối các dòng bộ định tuyến của họ.

Báo cáo trạng thái hàng ngày được bao gồm: tình trạng dự án hàng ngày, các nhiệm vụ đã thực hiện hoặc các vấn đề đã tìm thấy hoặc các lỗi đã khắc phục, các lỗi được tìm thấy trên các môi trường kiểm thử khác nhau và kế hoạch cho ngày làm việc tiếp theo.

Kết Quả

Trong toàn bộ quá trình tham gia, nhóm LogiGear đã xác định được 6.355 lỗi, trong đó 3.075 lỗi đã được sửa. kiểm thử bản địa hóa liên quan đến việc kiểm thử các chuỗi ngôn ngữ ứng dụng trên 25 ngôn ngữ. Các bộ kiểm thử hồi quy khác nhau trong phạm vi bộ định tuyến đang được kiểm thử nhưng thường chứa từ 100 đến 120 trường hợp kiểm thử. Các bộ hồi quy đã chạy trên một loạt các trình duyệt trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn, cũng như kiểm thử ứng dụng gốc, để đảm bảo rằng ứng dụng sẽ hoạt động như mong đợi đối với khách hàng của khách hàng.

  Xem thêm tại đây