Tài Liệu

Hơn 1.300 trường hợp kiểm thử được thực hiện bởi LogiGear để cung cấp sản phẩm đủ, ổn định và hiệu quả

Nhu Cầu & Thử Thách của Doanh Nghiệp

Khách hàng của chúng tôi sở hữu một chuỗi các cửa hàng bán lẻ đặc biệt/nhập khẩu thông qua cả kênh trực tuyến và ngoại tuyến. Khách hàng của chúng tôi cần một công cụ toàn diện nhưng linh hoạt, kết hợp với quản lý hệ thống mạnh mẽ để đo lường và đánh giá chất lượng phần mềm và ứng dụng trên nền tảng website dựa trên của họ. Để quản lý các hệ thống nhiều người dùng, máy khách cũng mong muốn khả năng kiểm thử hiệu quả trên nhiều trình duyệt và các hệ điều hành di động khác nhau.

Nền tảng thương mại điện tử hiện tại của họ được xây dựng trên phần mềm tích hợp đầy đủ chạy trên các ứng dụng Windows, UNIX/Linux, Mobile, Java và trên nền tảng website. Do nhiều nền tảng hỗ trợ, các quy trình kiểm thử có vẻ khá phức tạp. Để kiểm thử đúng và hiệu quả trên tất cả các nền tảng được hỗ trợ, một loạt các công cụ sẽ được yêu cầu cho kiểm thử chức năng, tải và bảo mật cần được hoàn thành trước mỗi lần phát hành.

Nó làm cho một khối lượng công việc khổng lồ của các thủ tục kiểm thử và các nhiệm vụ quản lý. Làm phức tạp thêm mọi thứ là môi trường di động và sự tấn công của các vấn đề xung quanh quá trình đăng nhập/đăng xuất, xác thực đầu vào, lỗi và sự cố, gián đoạn di động, bảo mật và kết nối.

Thông Tin Khách Hàng

Lĩnh Vực: 

 • Nhà bán lẻ đồ đạc trong nhà bình thường và các sản phẩm giải trí

Quy Mô: 

 • 2,000+ employees 

Trụ Sở: 

 • California, USA 

Giải Pháp Của LogiGear

 • kiểm thử ad hoc
 • kiểm thử hồi quy
 • kiểm thử di động
 • kiểm thử API

Kết Quả: 

 • 1.392 trường hợp kiểm thử được thiết kế để kiểm thử trên nhiều môi trường
 • 460 lỗi được tìm thấy và giải quyết

Giải Pháp

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của khách hàng, LogiGear QA đã đưa ra một kế hoạch hành động. Nhóm sẽ kiểm thử nền tảng thương mại điện tử của khách hàng trong môi trường kiểm thử của khách hàng, với trách nhiệm chính của họ là tạo và thực hiện các trường hợp kiểm thử. Hơn nữa, nhóm cần kiểm thử môi trường sản xuất cho nhiều hoạt động, một số (nhưng không phải tất cả) trong số đó là kiểm thử hồi quy cho mỗi bản phát hành thương mại điện tử, kiểm thử hiệu suất cho các bản phát hành thương mại điện tử, kiểm thử trên màn hình kiosk và máy tính bảng của nhân viên tại cửa hàng và duy trì một bộ kiểm thử hồi quy. Một nhiệm vụ đáng chú ý mà Nhóm phải tích hợp là khắc phục sự cố hệ thống của bên thứ ba, đảm bảo tích hợp liền mạch với phần mềm của khách hàng và các ứng dụng dựa trên web.

Kết Quả

Trong toàn bộ quá trình tham gia, LogiGear QA đã thực hiện tổng cộng 1.392 trường hợp kiểm thử; 398 trong số các trường hợp kiểm thử này đã được chạy trên 14 Hệ điều hành / Trình duyệt cho mỗi bản phát hành. Kết quả là, 460 lỗi đã được phát hiện, báo cáo và sửa chữa. Tất cả các nhiệm vụ QA (thiết kế và thực hiện các trường hợp kiểm thử, triển khai và báo cáo) đều do LogiGear thực hiện theo thời gian biểu của khách hàng.

  Xem thêm tại đây