Giải pháp Tự động hóa Selenium

Thành công trong Tự động hóa Selenium

Việc tạo vài chục trường hợp kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver thì thật dễ dàng. Nhưng việc duy trì chúng và mở rộng bộ kiểm thử của bạn lên hàng trăm hoặc hàng nghìn bộ  thì không. Một nỗi đau thường được thừa nhận là khả năng bảo trì vẫn là vấn đề thách thức nhất với các công cụ kiểm thử mã nguồn mở như Selenium WebDriver.

Để Tự động hóa Selenium thành công:

  • Kiến trúc của khung kiểm thử phải chắc chắn, có nghĩa là một thay đổi nhỏ về giao diện người dùng không được phá vỡ khi bạn chạy kiểm thử.
  • Các kịch bản kiểm thử cũng nên được thiết kế tốt và có tổ chức tốt. Mã kiểm thử cũng phải dễ hiểu cho các bản phát hành trong tương lai.

Phương pháp tiếp cận tương tác của LogiGear

Khả năng mở rộng & Khả năng bảo trì

Kinh nghiệm Kiểm thử phần mềm của chúng tôi đã chỉ ra rằng Thiết kể Kiểm thử là yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng một chương trình Tự động hóa có thể mở rộng và bảo trì được.

Phát triển khung Kiểm thử Tự động Selenium

Chúng tôi có thể điều chỉnh cho phù hợp với khung của doanh nghiệp, hoặc điều chỉnh khung trình duyệt web Selenium dựng sẵn của chúng tôi để đáp ứng các yêu cầu kiểm thử của doanh nghiệp.

Thực hiện Kiểm thử

Chúng tôi sẽ thực hiện các tập lệnh kiểm thử Selenium của doanh nghiệp trong môi trường CI/ CD/ DevOps, kiểm thử liên tục (ví dụ: Jenkins) và các môi trường đám mây, chẳng hạn như Kiểm thử Liên tục với Đám mây của Sauce Lab hoặc NTT RemoteTestKit.

Đề xuất các phương pháp Kiểm thử Tự động tối ưu nhất

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi đề xuất và sẽ thực hiện các phương pháp hay nhất để tăng năng suất, giảm các vấn đề hậu sản xuất, tạo ra các đồ vật có thể tái sử dụng và cải thiện vấn đề kiểm thử.

Hỗ trợ và bảo trì

Chúng tôi có thể hỗ trợ nhóm nội bộ của doanh nghiệp để duy trì các bộ kiểm thử tự động khi cần thiết hoặc cung cấp các phương pháp hay nhất khi điều này xảy ra trong nội bộ công ty.

Tìm hiểu cách LogiGear giúp bạn linh hoạt trong Kiểm thử liên tục.

Giải pháp tự động hóa Selenium của LogiGear

LogiGear có kinh nghiệm với các công cụ kiểm thử Tự động mã nguồn mở và độc quyền phổ biến, việc này giúp LogiGear có thể làm việc với doanh nghiệp để mở khóa sức mạnh của Selenium WebDriver và Selenium Grid để giúp doanh nghiệp tự động hóa cũng như phát hành các ứng dụng web chất lượng cao một cách nhanh chóng hơn. Các giải pháp Tự động hóa Selenium của chúng tôi bao gồm các nội dung sau:

 

  • Tận dụng Selenium Webdriver để kiểm thử đa kênh tự động: trình duyệt web (ví dụ: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari và Internet Explorer), thiết bị di động, thiết bị đeo được, giọng nói, v.v.
  • Sử dụng Selenium Webdriver và Selenium Grid để tự động hóa Test Automation cho tất cả các công nghệ & nền tảng chính: Ứng dụng web, Dịch vụ web, Máy tính để bàn (Windows XP, Windows 10), ứng dụng web ERP (Oracle EBS, SAP), v.v.

TestArchitect

Với cách tiếp cận giảm thiểu mã, TestArchitect tăng hiệu quả Kiểm thử tự động trong Phân phối liên tục bằng cách cho phép phát triển kiểm thử sớm, giảm thời gian tạo dựng và duy trì Tự động hóa kiểm thử đáng tin cậy.

Tìm hiểu thêm >

Sẵn sàng để chuyển đổi quy trình kiểm thử của bạn với Tự động hóa Selenium?