Chương trình đào tạo về QA

Chương trình Đào tạo về QA được xây dựng một cách linh hoạt và có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp

Chương trình đào tạo công ty của LogiGear sẽ giúp các doanh nghiệp trang bị cho Kỹ sư Kiểm thử các khái niệm, chiến lược, phương pháp kiểm tra và kỹ năng cần thiết để kiểm tra hiệu quả các ứng dụng phần mềm  phức tạp. Kết hợp các lớp đào tạo của chúng tôi với quy trình nội bộ của doanh nghiệp sẽ tạo nên một khối kiến thức Kiểm thử tối ưu cho phép các nhóm phát triển:

  • Giải quyết các thách thức Kiểm thử phần mềm nhanh hơn.
  • Tìm ra lỗi sớm hơn, 
  • Và tạo ra văn hóa Kiểm thử phần mềm xuất sắc.

Các chương trình đào tạo thường bao gồm việc xây dựng nội dung cho công cụ theo dõi lỗi nội bộ của doanh nghiệp, bảng thuật ngữ kỹ thuật,các mẫu kế hoạch Kiểm thử và các khung tự động hóa mới cho bộ công cụ mong muốn hoặc hệ thống quản lý trường hợp Kiểm thử của bạn.

 Dịch vụ kiểm thử API của LogiGear Việt Nam bao gồm:

Làm việc với các nhóm gia công Kiểm thử

Khóa đào tạo kéo dài 2 ngày này tập trung vào việc phát triển nhiều kỹ năng “mềm” cần thiết để lãnh đạo và quản lý các nhóm Kiểm thử.

Kiểm Thử Thăm Dò

Khóa đào tạo kéo dài 2 ngày này mang đến cho các kỹ sư kiểm thử những hiểu biết toàn cầu về Kiểm thử thăm dò.khuôn khổ và tùy chỉnh

Kiểm thử trong Phát triển Agile

Khóa đào tạo này cung cấp các chiến lược và chiến thuật hiệu quả để hỗ trợ các mục tiêu phát triển Agile.

Kiểm thử phần mềm máy tính

Kiểm thử chức năng API, kiểm tra khả năng tương tác và kiểm tra tải dữ liệu có thể triển khai thành Kiểm thử API. Điều này có thể được Khóa đào tạo 3 ngày này tập trung vào các phương pháp tiếp cận chiến lược và chiến thuật đối với Kiểm thử phần mềm.

Tự tin dẫn đầu các dự án Kiểm thử phần mềm

Khóa đào tạo kéo dài 2 ngày này tập trung vào việc phát triển cách tiếp cận chiến lược để kiểm tra quản lý dự án, cũng như một số kỹ năng “mềm” cần thiết để lãnh đạo và quản lý một nhóm.

Thiết kế và Quản lý Test Case hiệu quả

Khóa đào tạo thực hành kéo dài 2 ngày này cung cấp một hội thảo chuyên sâu về nhiều phương pháp Kiểm thử và chiến lược phát triển trường hợp kiểm thử.

Kiểm Thử Ứng Dụng Dành Cho Kỹ Sư Kiểm Thử

Khóa đào tạo kéo dài 2 ngày này cung cấp cho các Kỹ sư kiểm thử những thông tin kỹ thuật hữu ích và các ứng dụng công nghệ giúp họ có thể thực hiện phương pháp kiểm thử phù hợp vào đúng thời điểm, tăng khả năng tập trung và nâng cao hiệu suất.

Hãy giúp đội ngũ của bạn được đào tạo bài bản