Chiến lược và Tư vấn

Kiểm thử phần mềm và Tự động hóa Kiểm thử là những động lực chính cho sự thành công trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Tư vấn và Đào tạo

Tuy nhiên, đối với nhiều công ty hay doanh nghiệp, việc chỉ mua một công cụ kiểm thử và thuê một số kỹ sư QA là không đủ để có được một giải pháp ổn định, và bền vững lâu dài. LogiGear có thể giúp khách hàng đẩy nhanh quá trình tạo dựng và thực hiện lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ (ví dụ: hệ thống ERP, SMAC, Salesforce Testing), với các gói đào tạo và chiến lược cũng như tư vấn của chúng tôi.

Tư vấn và Chiến lược >

Tư vấn và Chiến lược

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

Lập kế hoạch Chiến lược

Trong giai đoạn Lập kế hoạch Chiến lược, các chuyên gia tư vấn QA của chúng tôi sẽ tập trung vào việc tìm hiểu môi trường của bạn cũng như các mục tiêu chiến lược và lịch trình của bạn để Kiểm thử và Tự động hóa.

Tìm hiểu thêm >

Thực hiện Chiến lược

Trong giai đoạn Thực hiện Chiến lược, trọng tâm là hiện thực hóa sự chuyển đổi bằng cách thực hiện các lộ trình, với sự hiểu biết rằng một lộ trình được định hướng có thể là một hướng đi, nhưng sẽ cần được điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với nhu cầu của các nhóm và các bên liên quan.

Tìm hiểu thêm >

Chiến lược và Tư vấn Đảm bảo Chất lượng

Chương trình đào tạo công ty của LogiGear giúp các doanh nghiệp trang bị cho các Kỹ sư Kiểm thử về các khái niệm, chiến lược, phương pháp kiểm tra và kỹ năng cần thiết để kiểm thử hiệu quả các ứng dụng phần mềm phức tạp

Đọc thêm >

Bắt kịp thời hạn với kinh phí phù hợp. Bạn đã sẵn sàng để bứt phá trong hành trình Kiểm thử phần mềm của mình chưa?