LogiGear thực hiện chiến lược kiểm thử thủ công trên nền tảng di động thông qua 3 liệu trình phức tạp cho các ứng dụng đa nền tảng

Tổng Quan Khách hàng của chúng tôi đã tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử để hỗ trợ phát triển chiến lược kiểm thử di động toàn diện, thủ công cho các ứng dụng của họ; Các ứng dụng này cần phải tương thích trên nhiều nền…

LogiGear giúp nhà phát triển thương mại điện tử nhanh chóng thực hiện kiểm thử nội địa hóa để đạt được hơn 1 triệu lượt tải xuống từ cửa hàng ứng dụng

Tổng Quan Khách hàng muốn có một đối tác có chuyên môn kiểm thử sâu rộng, người có thể nhanh chóng tăng tốc và đóng vai trò mở rộng nhóm của họ để giúp họ hỗ trợ kiểm thử nội địa hóa và kiểm thử chức năng cho các ứng…

LogiGear thực hiện kiểm thử bản địa hóa cho công ty Robot Telepresence về ứng dụng cho 7 ngôn ngữ, tiết kiệm cho khách hàng của chúng tôi hơn 300.000 đô la hàng năm

Tổng Quan Khách hàng cần một nhà cung cấp kiểm thử phần mềm để hỗ trợ kiểm thử nội địa hóa QA trên web, di động và hệ điều hành để đảm bảo rằng giao diện người dùng (UI) của Cổng người dùng của họ được vận hành trên 7…